Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lubiewo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubiewo o wyłożeniu do publ. wglądu projektu miejsc. pl. zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr 123/2 obręb ewidencyjny Płazowo, gm. Lubiewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBIEWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu działki nr 123/2 obręb ewidencyjny Płazowo, gm. Lubiewo
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 10 lutego 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz podjętej przez Radę Gminy Lubiewo uchwały Nr L/269/2014 z dnia 27 października
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 123/2 obręb ewidencyjny Płazowo, gm. Lubiewo

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 123/2, obręb ewidencyjny Płazowo, gm. Lubiewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 28 grudnia 2015 r. do 1 lutego 2016 r. r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiewie
ul. Hallera 9 w godz. od 8.00 do 15.00, pok. nr 11.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubiewo, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17
lutego 2016 r.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiewie ul. Hallera 9 o godz. 10.00, pok. nr 13.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (
tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 123/2, obręb ewidencyjny Płazowo, gm. Lubiewo oraz prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

 

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych
w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17
lutego 2016 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiewie ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo.

 

Wójt Gminy Lubiewo

/-/ Michał Skałecki

Metadane

Źródło informacji:Justyna Glazik
Data utworzenia:2015-12-10 11:27:10
Wprowadził do systemu:Rudnik Danuta
Data wprowadzenia:2015-12-10 11:27:20
Opublikował:Rudnik Danuta
Data publikacji:2015-12-10 11:29:19
Ostatnia zmiana:2015-12-10 11:29:46
Ilość wyświetleń:413
Urząd Gminy w Lubiewie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij