Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lubiewo

Kolorowy pasek

Strategia rozwoju gminy Lubiewo

UCHWAŁA Nr X/70/2007
Rady Gminy  Lubiewo
z dnia 27 września 2007 r.
 

w sprawie: przyjęcia ,, Strategii rozwoju gminy Lubiewo"?

 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.)
 


Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Przyjąć dokument pn. ,, Strategia rozwoju gminy  Lubiewo"? stanowiący załącznik do uchwały.
   
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubiewo.
 
§ 3
 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.
 
 
 
                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                    Lubiewo
 
                                                                         /-/  Janusz Kiedrowski
 
 
 


 
U Z A S A D N I EN I E  
Dnia 4 kwietnia 2007r. Rada Gminy Lubiewo podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia wspólnie z Powiatem Tucholskim oraz z  gminami, do opracowania  aktualizacji strategii rozwoju powiatu - dokumentu określającego najważniejsze kierunki rozwoju Powiatu Tucholskiego oraz gmin. Dokument  ten lub jego zapisy wykorzystywane będą m.in. we wnioskach aplikacyjnych składanych przez samorząd powiatowy i samorząd gminny w ramach ubiegania się o środki z Unii Europejskiej. Prace nad opracowaniem strategii zlecono Panu Adamowi Stańczykowi - współautorowi pierwszej strategii rozwoju powiatu tucholskiego oraz gmin opracowanej i uchwalonej w roku 2000.
Proces opracowywania dokumentu poddany został konsultacjom społecznym. Powołana została Rada Konsultacyjna, która spotkała się dwukrotnie. Konsultacje prowadzone były także podczas spotkań na szczeblu gminnym i powiatowym. Ponadto przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców poszczególnych gmin oraz  podano informacje o aktualizacji w prasie lokalnej.

Zał. do UchwałyNr X/70/2007 - Strategia rozwoju gminy Lubiewo

 

UCHWAŁA Nr XIX/131/2000
Rady Gminy w Lubiewie
z dnia 7 grudnia 2000r.

w sprawie: przyjęcia strategii rozwoju gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola oraz powiatu tucholskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996r. z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1
1. Przyjąć strategię rozwoju gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola oraz powiatu tucholskiego stanowiąćą następująće opracowanie:
a) częśc pierwsza - diagnoza prospektywna,
            b) część druga - synteza uwarunkowń, wizja rozwoju.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Gminy Lubiewo.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                           w Lubiewie 
                                                                                          /-/ Janusz Kiedrowski


 
CZʌĆ I
Strona tytułowa (.doc)
Spis treści (.doc)
Część I - diagnoza prospektywna (.doc)
CZʌĆ II
Strona tytułowa (.doc)
Spis treści (.doc)
Część II - synteza uwarunkowań, wizja rozwoju (.doc)

Załączniki

(.doc) (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
(.doc) (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
(.doc) (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
(.doc) (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
(.doc) (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
(.doc) (219.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Strategia rozwoju gminy Lubiewo (338.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Januszewska
Data wprowadzenia:2003-10-03 00:00:00
Opublikował:Karolina Januszewska
Data publikacji:2003-10-03 00:00:00
Ostatnia zmiana:2009-02-10 23:55:04
Ilość wyświetleń:2426

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij