Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lubiewo

Kolorowy pasek

Program rozwoju lokalnego

UCHWAŁA NR XXIV/155/2005

RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 27 stycznia 2005 r.

 

w sprawie: przyjęcia „Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego na lata 2004 – 2013”

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 21 oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 200 poz.1688; Dz.U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 214, poz. 1806 )

 

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 Przyjąć dokument pod nazwą „Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego na lata 2004 – 2013”.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Rady Powiatu NR XXI/124/2004 z dnia 30.09.2004 r.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                        Wieceprzewodnicząc Rady Powiatu
                                                                                                                                            Józef Basta
 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

„Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego na lata 2004-2013” jest dokumentem niezbędnym do pozyskiwania środków finansowych przez samorządy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Tym samym musi on być na bieżąco aktualizowany i uzupełniany o dodatkowe zadania, aby w pełni odzwierciedlał oczekiwania i aspiracje lokalnych społeczności. W związku z powyższym należy dokonać zmian w ww. dokumencie.

Uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

 

                                                                                                                         

                                                                                                             Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                                                                                                                              Józef Basta

treść załącznika

 

UCHWAŁA NR XXXI/207/2005

RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 24 listopada 2005 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/155/2005 Rady Powiatu Tucholskiego z 27 stycznia 2005 roku dotyczącej przyjęcia „Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego na lata 2004 – 2013”

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 200 poz.1688; Dz.U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 214, poz. 1806)

 

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

 

§ 1

W „Programie Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego na lata 2004 – 2013” przyjętym Uchwałą Nr XXIV/155/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. i zmienionym Uchwałami XXV/162/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. oraz XXVIII/185/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1) w dziale III Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze na „Liście zadań do zrealizowania wg podziału na obszary problemowe - Rozwój systemu komunikacji” w Priorytecie 1 na stronie 45 zmienić nazwę zadania „Budowa odwodnienia i nawierzchni ulic w Lubiewie (ul. Sportowa, Polna)” na „Przebudowa ulic Sportowej i Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Lubiewo” i przenieść do priorytetu 3.

 

2) w dziale III Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze na „Liście zadań do zrealizowania wg podziału na obszary problemowe - Rozwój systemu komunikacji” w priorytecie 3 na stronie 46 zmienić nazwy zadań:

-         z „Budowa pieszo – jezdni na ulicy Pobocznej w Pruszczu (odwodnienie, nawierzchnia)” na „Budowa ulicy Pobocznej w Pruszczu”

-         z „Przebudowa ulicy na osiedlu Słonecznym w Śliwiczkach” na „Budowa pieszo –jezdni w Śliwiczkach (Os. Słoneczne)”

 

3) w dziale III Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze na „Liście zadań do zrealizowania wg podziału na obszary problemowe - Rozwój systemu komunikacji” w Priorytecie 3 na stronie 47 dodać zadanie: „Przebudowa drogi Rosochatka – Okoniny”.

 

4) w dziale III Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze na „Liście zadań do zrealizowania wg podziału na obszary problemowe - Rozwój systemu komunikacji” na stronie 46 zadanie „Przebudowa drogi Okoniny Nadjeziorne – Brzozowe Błota” przenieść z priorytetu 2 do 3.

 

5) w dziale III Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze na „Liście zadań do zrealizowania wg podziału na obszary problemowe - Rozwój systemu infrastruktury” w Priorytecie 1 na str. 47 wykreślić nazwy zadań: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej elementem ochrony Borów Tucholskich i zlewni rzeki Brdy I ETAP” oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej elementem ochrony Borów Tucholskich i zlewni rzeki Brdy II ETAP” i wpisać zadanie: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej elementem ochrony Borów Tucholskich i zlewni rzeki Brdy”.

 

6) w dziale III Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze na „Liście zadań do zrealizowania wg podziału na obszary problemowe – Poprawa stanu środowiska naturalnego” na str. 48 zadanie „Modernizacja systemu gospodarki cieplnej miasta Tucholi” przenieść z priorytetu 1 do 3.

 

7) w dziale III Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze na „Liście zadań do zrealizowania wg podziału na obszary problemowe – Poprawa stanu środowiska naturalnego” na str. 49 zadanie „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach” przenieść z priorytetu 2 do 3.

 

8) w dziale III Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze na „Liście zadań do zrealizowania wg podziału na obszary problemowe – Poprawa stanu środowiska naturalnego” na str. 49 w priorytecie 2 dodać zadanie: „Przebudowa budynku SP ZOZ w Śliwicach”.

 

9) w dziale IV Realizacja zadań i projektów w podpunkcie a) Planowane projekty w okresie 2004 – 2006 oraz w podpunkcie b) Planowane projekty w okresie 2007 – 2013 wprowadzić zmiany jak w załączniku nr 1.

 

10) w dziale VI. „Efekty realizacji Planu Rozwoju Lokalnego” zmienić:

- w punkcie 1. „Rozwój systemu komunikacji” z: „przebudowa 41,6 km dróg gminnych” na: „przebudowa 42 km dróg gminnych”

- w punkcie 2 „Rozwój systemu infrastruktury” z: „podłączenie 566 gospodarstw domowych do sieci wodociągowej” na: „podłączenie 584 gospodarstw domowych do sieci wodociągowej”

- w punkcie 3. „Poprawa stanu środowiska naturalnego” z: termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej” na: „termomodernizacja 6 obiektów użyteczności publicznej”

 

6) Dział VII. „Plan finansowy na lata 2004 – 2006” przyjmuje postać:

A1ródła finansowania Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego są następujące:

o       Środki UE        89.171.301,04

o       Budżet państwa   7.013.992,10

o       Budżet JST       27.518.749,17

o       Inne      12.355.139,16

               Łącznie         136.059.181,47

Szacunkowy koszt inwestycji na lata 2007 - 2013 wynosi prawie 82 mln zł.

 

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

 

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                                     Janusz Kiedrowski

 

    

                                                                                                      

    

UZASADNIENIE

 

   „Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego na lata 2004-2013” jest dokumentem niezbędnym do pozyskiwania środków finansowych przez samorządy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ze względu na to, że informacje zawarte w Programie Rozwoju Lokalnego powinny być zbieżne z informacjami zawartymi we wniosku aplikacyjnym w zakresie tytułu wniosku, wartości całkowitej oraz harmonogramu realizacji projektu, wymagana jest bieżąca aktualizacja zadań ujętych w Programie.

 

Uchwała została przyjęta 14 głosami, za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

                                                                                                                       
Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                                                Janusz Kiedrowski
 treść załącznika

 

 

 

 

Załączniki

treść załącznika (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
treść załącznika (151kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2006-02-10 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2006-02-10 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-02-10 08:57:03
Ilość wyświetleń:1428
Urząd Gminy w Lubiewie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij