Zamknij okno Drukuj dokument

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z budynkiem edukacyjno - promocyjnym w |Bysławiu"

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację inwestycji pn.: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z budynkiem edukacyjno - promocyjnym w Bysławiu" zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2018 r. pod nr 569601-N-2018, ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubiewie w dniu 07.06.2018 r.

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert (409.8kB)    
Ogłoszenie o zamówieniu 07.06.2018 r. (235.2kB)    
SIWZ (469.3kB)    
Zał nr 15 Część rysunkowa - branża sanitarna (1MB)    
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (413.5kB)    
Zał. nr 10 Część rysunkowa - waga (104.9kB)    
Zał. nr 11 Część rysunkowa - wiata (948kB)    
Zał. nr 12 Opinia geotechniczna (1.2MB)    
Zał. nr 13 Projekt instalacji elektrycznej (2.2MB)    
Zał. nr 14 Projekt instalacji sanitarnych - opis techniczny (530.2kB)    
Zał. nr 16 Przedmiar robót - budynek edukacyjno-promocyjny (298kB)    
Zał. nr 17 Przedmiar robót - wiata (215.4kB)    
Zał. nr 18 Przedmiar robót - boksy (227.8kB)    
Zał. nr 19 Przedmiar robót - utwardzenia i ogrodzenia (200.9kB)    
Zał. nr 2 Oświadczenie (409.2kB)    
Zał. nr 20 Przedmiar robót - waga i fundamenty (201.6kB)    
Zał. nr 21 Przedmiar robót - branża sanitarna (91.4kB)    
Zał. nr 22 Przedmiar robót - branża elektryczna (434kB)    
Zał. nr 23 STWiOR branża architektoniczno-konstrukcyjna 1 (1.3MB)    
Zał. nr 24 STWiOR branża architektoniczno-konstrukcyjna 2 (2.2MB)    
Zał. nr 25 STWIOR - branża elektryczna (1.2MB)    
Zał. nr 26 STWiOR - branża sanitarna (696.5kB)    
Zał. nr 27 Decyzja nr LUB.20.2017 z dnia 29.05.2017 r. (542kB)    
Zał. nr 3 Grupa kapitałowa (408.2kB)    
Zał. nr 4 Wykaz osób (408.5kB)    
Zał. nr 5 Projekt umowy (439.9kB)    
Zał. nr 6 Projekt budowlany - branża arch.-konstrukcyjna -opis (660.2kB)    
Zał. nr 7 Projekt zagospodarowania terenu (838.3kB)    
Zał. nr 8 Część rysunkowa - budynek edukacyjno - promocyjny (432.9kB)    
Zał. nr 9 Część rysunkowa - boksy (729.8kB)    
Zawiadomienie o wyborze oferty (410.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Glazik Justyna
Data utworzenia:2018-06-07 14:17:52
Wprowadził do systemu:Glazik Justyna
Data wprowadzenia:2018-06-07 14:17:59
Opublikował:Glazik Justyna
Data publikacji:2018-06-07 14:29:45
Ostatnia zmiana:2018-07-11 09:12:59
Ilość wyświetleń:300