Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie o XLV Sesji RG w Lubiewie

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu  28 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 w sali Urzędu Gminy Nr 18 odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy w Lubiewie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/  Mirosław Winowiecki

 

 

Porządek obrad XLV sesji Rady Gminy

1.Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Lubiewo.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad-quorum.
3.Zgłoszenie propozycji zmian do porządku obrad XLV Sesji Rady Gminy Lubiewo.
4.Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy.
5.Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Informacja o sytuacji w rolnictwie (ODR, Izby Rolnicze, ARiMR, ocena szkód łowieckich).
9.Informacja nt. planów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2018/2019.
10.Informacja o funkcjonowaniu i upowszechnianiu kultury i promocji w Gminie.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy na 2018 r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/292/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/228/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiewo.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiewo.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubiewo na rok 2018.
16.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo.
17.Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania podziału powiatu tucholskiego na okręgi wyborcze.
18.Podjęcie uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej.
19.Podjęcie uchwały w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Lubiewo.
20.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na sesji oraz w okresie międzysesyjnym.
21.Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
22.Zakończenie XLV Sesji Rady Gminy.

Metadane

Źródło informacji:Joanna Glazik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Glazik
Data wprowadzenia:2018-06-18 13:43:48
Opublikował:Joanna Glazik
Data publikacji:2018-06-18 13:55:26
Ostatnia zmiana:2018-06-18 13:55:36
Ilość wyświetleń:90