ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBIEWO 


89-510 Bysław, ul. Główna 75

Telefon: (52) 334 97 35
Fax: (52) 334 97 35


 

REGON:
NIP: 561-15-99-000
Konto bankowe: BS w Koronowie o/Lubiewo
Nr 57 8144 0005 2008 0080 3698 0001
 

Kierownik Zakładu

Tomasz Bonk