Zarządzenie nr 50/2019
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 1.07.2019
w sprawie regulaminu korzystania oraz wysokości opłat za wynajem kortów tenisowych w Lubiewie