Petycja - Zmiana prawa miejscowego - Przekazano do Rady Gminy