Zarządzenie nr 83/2020
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 1.09.2020
w sprawie regulaminu korzystania z obiektu sportowego ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu