Wójt Gminy Lubiewo informuje, że w dniu 22.02.2023 r. została podpisana umowa z Okręgową Stacją Chemiczno- Rolniczą w Bydgoszczy na prowadzenie w 2023 r. monitoringu gleby na terenie Gminy Lubiewo.

Zainteresowani rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha) mogą zgłaszać się do wykonania bezpłatnych badań gleb na użytkach rolnych i sadach położonych na terenie Gminy Lubiewo.

Badanie próbek glebowych wykonane będzie w podstawowym zakresie analiz (odczyn oraz przyswajalne formy fosforu, potasu i magnezu). Wyniki badań gleby są niezbędne do prawidłowego nawożenia i utrzymywania gleby w dobrej kulturze.

Jedna próbka przypada na 4 ha użytków rolnych o wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu (maksymalnie 10 prób na jedno gospodarstwo).

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy w Lubiewie u p. Katarzyny Mrozik, pok. nr 5, nr tel. 052 33 49 310 wew. 41.

Liczba prób jest ograniczona i wynosi 228 sztuk. Przy wykonywaniu badań, ze względu na ograniczone środki finansowe, decyduje kolejność zgłoszeń.

INFORMACJA !

Informujemy, że wszystkie próby glebowe przewidziane dla mieszkańców Gminy Lubiewo w 2023 roku w ramach umowy z Okręgową Stacją Chemiczno- Rolniczą w Bydgoszczy  zostały pobrane.