Zarządzenie nr 14/2023
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 01.03.2023
w sprawie zasad ustalania należności przysługujących z tytułu podróży służbowych w Urzędzie Gminy w Lubiewie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy