Zarządzenie nr 15/2023
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 01.03.2023
w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy w Lubiewie i jednostek organizacyjnych