Zarządzenie nr 16/2023
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 03.03.2023
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. płac i finansów