Zarządzenie nr 17/2023
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 3.03.2023
w sprawie odbioru końcowego inwestycji pn.: „Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie – budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym”