Zarządzenie nr 18/2023
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 08.03.2023
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego"