Dokumentacja postępowania została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a65734bb-bd8b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4