Wójt Gminy Lubiewo podaje do publicznej widaomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.