Zarządzenie nr 19/2023
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 10.03.2023
w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków obywateli Ukrainy o zwolnienie z partycypacji w kosztach pomocy