Gmina Lubiewo położona jest w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie tucholskim (na południu Borów Tucholskich) nad wschodnim brzegiem rzeki Brdy i Zalewu Koronowskiego.

Przez gminę przebiega ważna droga krajowa Łódź-Świecie-Chojnice-Koszalin łącząca centralną część kraju ze środkowym wybrzeżem.

Administracyjnie Gmina Lubiewo podzielona jest na 11 sołectw:
Bysław - 2104,53 ha,
Bysławek - 519,48 ha,
Cierplewo - 295,59 ha,
Klonowo - 1017,39 ha,
Lubiewice - 682,30 ha,
Lubiewo - 1954,67 ha,
Minikowo - 3522,87 ha,
Płazowo - 520,57 ha,
Sucha - 4801,95 ha,
Trutnowo - 343,68 ha,
Wełpin - 516,97 ha.
Teren gminy jest z reguły równinny, tylko okolice sołectwa Minikowo charakteryzuje teren pagórkowaty.

Powierzchnia gminy wynosi 16280 ha.
Użytki rolne znajdują się na powierzchni 7908 ha:
grunty orne przypada 6553 ha,
łąki i pastwiska 1096 ha,
sady 38 ha.
Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 7018 ha.
Znajduje się tutaj 21 jezior. Łączna powierzchnia gruntów pod wodami wynosi 508 ha.

Gospodarka naszej gminy to głównie rolnictwo.
Przeważają tu indywidualne gospodarstwa rolne (925).
średnia powierzchnia wynosi 7,95 ha.
Z ogólnej powierzchni gruntów ornych w klasach III-VI, przeważają grunty klasy IV - 3453 ha, klasy III jest 945 ha natomiast klas V - VI 3028 ha.