Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lubiewo

Kolorowy pasek

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy

Lokalizacja Punktu Obsługa punktu Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.  
Urząd Gminy 
w Lubiewie,
 ul. Hallera 9 89-526 Lubiewo
Fundacja HONESTE VIVERE ul. Amałowicza-Tatara 7 04-474 Warszawa Radca Prawny Wtorek 8:00 – 12:00

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz
 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W 2019 roku następuje rozszerzenie katalogu beneficjentów - uprawniona będzie osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W ustawie zrezygnowano z określonego, zamkniętego katalogu osób uprawnionych (znajdowały się w nim m.in. osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadające Kartę Dużej Rodziny, które nie ukończyły 26 lat albo które ukończyły 65 lat, będące w ciąży albo które poniosły straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej) na rzecz poszerzenia kręgu beneficjentów systemu nieodpłatnej pomocy w taki sposób, aby uprawnioną do pomocy była każda osoba fizyczna, która nie będzie w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej, na podstawie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jest to zasadnicza zmiana w porównaniu z obowiązującym stanem prawnym. System nieodpłatnej pomocy został otwarty na osoby, które nie zaliczały się dotychczas do żadnej z grup beneficjentów ustawy, jednak znajdują się w takiej sytuacji materialnej, która uniemożliwia im skorzystanie z odpłatnych usług prawniczych. Nowelizacja ustawy wprowadza także nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Polega ono na udzieleniu pomocy w rozwiązywaniu problemów w szczególności w zakresie zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego.   Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z przepisami ustawy obejmuje poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić telefonicznie w godzinach pracy starostwa pod
nr tel. 
(52) 559 07 51

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

CZĘŚĆ I

 

 

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Pomoc rodzinna

ul. Pocztowa 7

89-500 Tuchola

tel. (52) 559 20 18

fax. (52) 559 20 18

Dni o godziny przyjęć wg  potrzeb osób korzystających z poradnictwa po wcześniejszym ustaleniu terminu

(osobiście lub tel.)

pcprtuchola@wp.pl

Osoby poszukujące pomocy z zakresu poradnictwa rodzinnego

PSYCHOLOGICZNE

2

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tucholi

Pomoc psychologiczna

ul. Piastowska 30

89-501 Tuchola

tel./fax: (52) 334  38  63

pn. – pt.

godz. 07:00 – 18:00

ppptuchola@poczta.onet.pl

Osoby poszukujące pomocy z zakresu poradnictwa psychologicznego

3

Poradnia Psychoterapii/Poradnia Zdrowia Psychicznego – Szpital Tucholski

Pomoc psychologiczna

 

ul. Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

 

tel./fax: (52) 33 60 504

24  godz. przez

 7 dni w tygodniu

 

szpital@tuchola.pl

Osoby poszukujące pomocy z zakresu poradnictwa psychologicznego

4

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)

Pomoc psychologiczna

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66.

800 70 2222

bezpłatna infolinia

24  godz. przez

 7 dni w tygodniu

 

www.liniawsparcia.pl

 

porady@liniawsparcia.pl

Dla osób  będących w kryzysie

psychicznym

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGICZNE

5

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tucholi

Pomoc pedagogiczna

ul. Piastowska 30

89-501 Tuchola

tel./fax: (52) 334  38  63

pn. – pt.

godz. 07:00 – 18:00

ppptuchola@poczta.onet.pl

Osoby poszukujące pomocy z zakresu poradnictwa pedagogicznego

POMOC SPOŁECZNA

6

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Pomoc społeczna

ul. Pocztowa 7

89-500 Tuchola

tel. (52) 559 20 18

fax. (52) 559 20 18

Dni o godziny przyjęć wg  potrzeb osób korzystających z poradnictwa po wcześniejszym ustaleniu terminu

(osobiście lub tel.)

pcprtuchola@wp.pl

Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy społecznej

7

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi

Pomoc społeczna

ul. Świecka 45

89-500 Tuchola

tel. (52) 39 56 300   

fax. (52) 33 60 062

pn. – pt.

godz. 07:30 – 15:30

wt.

godz. 08:00 – 16:00

ops@tuchola.pl

Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy społecznej

8

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie

Pomoc społeczna

ul. Szkolna 2

89-511 Cekcyn

tel. (52) 33 47 569/ 553/554/556/572

pn. - czw.

godz. 07:30 – 15:30

wt.

godz. 07:30 – 17:00

pt.

godz. 07:30 – 14:00

gops@cekcyn.pl

Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy społecznej

9

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie

Pomoc społeczna

ul. Wojska Polskiego 8

89-526 Lubiewo

tel. (52) 334 92 49

2 x w miesiącu

po 5 godzin

gops@lubiewo.pl

Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy społecznej

10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach

Pomoc społeczna

ul. Ks dr. Sychowskiego 28

89-530 Śliwice

tel. (52) 33 40 727 

fax. (52) 33 40 728

pn. – pt.

godz. 07:00 – 15:00

gops@sliwice.pl

Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy społecznej

11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostycynie

Pomoc społeczna

ul. Sępoleńska 12a

89-520 Gostycyn

tel./fax: (52) 33 46 200

 

pn. – pt.

godz. 07:00 – 15:00

wt.

godz. 08:00 – 16:00

gopsgostycyn1@wp.pl

Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy społecznej

12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie

Pomoc społeczna

ul. Główna 19

89-506 Kęsowo

tel./fax: (52) 33 44 133

pn. – pt.

godz. 07:30 – 15:30

gops@kesowo.pl,

gops-ks@kesowo.pl

Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy społecznej

13

Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn w Bydgoszczy

Podstawowa pomoc dla bezdomnych mężczyzn

ul. Fordońska 422

85-752 Bydgoszcz

 

tel. (52) 343 93 40

 

 

Osoby poszukujące pomocy społecznej

14

Centrum Pomocy dla  Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi w Bydgoszczy

Podstawowa pomoc dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi

ul. Polanka 1

85-085 Bydgoszcz

tel. (52) 342 29 65

lub

(52) 372 22 57

 

 

Osoby poszukujące pomocy społecznej

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

15

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tucholi

Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień

ul. plac Zamkowy 1

89-500 Tuchola

pokój nr. 8

 

tel. (52) 56 42 526

pn. – czw.

07:30 – 15:30

wt.

07:30 – 17:00

pt.

07:30 – 14:00

alk_ugwso@tuchola.pl

Osoby poszukujące pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień

16

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Cekcynie

Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień

ul. Szkolna 2

89-511 Cekcyn

tel. (52) 33 47 569/ 553/554/556/572

pn. - czw.

godz. 07:30 – 15:30

wt.

godz. 07:30 – 17:00

pt.

godz. 07:30 – 14:00

gops@cekcyn.pl

Osoby poszukujące pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień

17

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiewie

Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień

ul. Wojska Polskiego 8

89-526 Lubiewo

tel. (52) 33 49 310

pn. – czw.

godz. 07:00 – 15:00

wt.

07:30 – 16:30

pt.

godz. 07:00 – 14:00

 

Osoby poszukujące pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień

18

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śliwicach

Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień

ul. Ks dr. Sychowskiego 28

89-530 Śliwice

tel. (52) 33 40 727 

fax. (52) 33 40 728

pn. – pt.

godz. 07:00 – 15:00

gops@sliwice.pl

Osoby poszukujące pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień

 

19

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gostycynie

Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień

ul. Sępoleńska 12a

89-520 Gostycyn

 

 

 

 

tel./fax: (52) 33 46 200

 

pn. – pt.

godz. 07:00 – 15:00

wt.

godz. 08:00 – 16:00

gopsgostycyn1@wp.pl

Osoby poszukujące pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień

20

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kęsowie

Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień

ul. Główna 19

89-506 Kęsowo

tel./fax: (52) 33 44 133

pn. – pt.

godz. 07:30 – 15:30

gops@kesowo.pl,

gops-ks@kesowo.pl

Osoby poszukujące pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień

21

Szpital Tucholski- Poradnia Terapii Uzależnień

Rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień

ul. Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

 

tel./fax: (52) 33 60 504

24  godz. przez

 7 dni w tygodniu

 

szpital@tuchola.pl

Osoby poszukujące pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

22

Specjalistyczny  Ośrodek Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie

Pomoc w przeciwdziałaniu przemocy domowej

ul. Przemysłowa 6

89-500 Tuchola

tel. (52) 554 00 45

24  godz. przez

 7 dni w tygodniu

sow.tuchola@wp.pl

 

anonimowa skrzynka mailowa:

drogapopomoc@tuchola.pl

Dla osób doświadczających  przemocy domowej

23

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”

- wsparcie

- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002

 

Bezpłatna infolinia

pn. – sob.

godz. 08.00–22.00

ndz. i święta

godz. 08.00–16.00

 

www.niebieskalinia.info

 

biuro@niebieskalinia

 

Dla osób doświadczających  przemocy domowej

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tucholi

Interwencja kryzysowa

ul. Sępoleńska 20

89-500 Tuchola

tel. (52) 559 07 36

fax. (52) 336 16 96

Poniedziałek 7:30 – 16:30

Wtorek, Środa, Czwartek 7:30-15:30

Piątek 7:30 – 14:30.

kryzys@tuchola.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

25

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Cekcynie

Interwencja kryzysowa

ul. Szkolna 2

89-511 Cekcyn

tel. (052) 33 47 558

pn. - czw.

godz. 07:30 – 15:30

wt.

godz. 07:30 – 17:00

pt.

godz. 07:30 – 14:00

usc@cekcyn.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

26

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Lubiewie

Interwencja kryzysowa

ul. Hallera 9

89-526 Lubiewo

tel. (052) 33 493 10,

509 600 023

fax. 52 5190214

pn. – czw.

godz. 07:00 – 15:00

wt.

07:30 – 16:30

pt.

godz. 07:00 – 14:00

ug@lubiewo.pl

gcr@lubiewo.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

27

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Śliwicach

Interwencja kryzysowa

ul. Ks dr. Sychowskiego 28

89-530 Śliwice

tel. (52) 334 07 10

fax. (52) 334 07 25

pn. – pt.

godz. 07:00 – 15:00

gmina@sliwice.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

28

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Gostycynie

Interwencja kryzysowa

ul. Sępoleńska 12a

89-520 Gostycyn

tel. (52) 336 73 10

fax. (52) 336 73 11

pn. – pt.

godz. 07:00 – 15:00

wt. godz. 08:00 – 16:00

gostycyn@las.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

29

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Kęsowie

Interwencja kryzysowa

ul. Główna 11

89-506 Kęsowo

tel. (52) 334 40 91

fax. (52) 334 40 22

 

Poniedziałek
7:30-15:30 

Wtorek 7:30-16:30 

Środa 7:30-15:30 

Czwartek
7:30-15:30 

Piątek 7:30-14:30

 

kesowo@kesowo.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

30

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00

(22)  785 700 177

e-mail: 

dyzurny@rcb.gov.pl

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 

 

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

poczta@rcb.gov.pl

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

 

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

31

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

Pomoc dla osób bezrobotnych

 

Plac Wolności 23

89-500 Tuchola

tel.  (52) 559 08 00

fax  (52) 559 08 01

pn. – pt.

07:00 – 15:00

pup@tuchola.pl

 

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

- poszukujący pracy

- pracodawcy

32

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Pomoc dla osób bezrobotnych

 

ul. Szosa Chełmińska 30/32

87-100 Toruń

tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

pn. – pt.

07:30 – 15:30

 

wup@wup.torun.pl

 

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

- poszukujący pracy

- pracodawcy

33

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy

Pomoc dla osób bezrobotnych

ul. Ignacego Paderewskiego 26

85-075 Bydgoszcz

tel. (52) 339 95 36,

(52) 339 95 37

fax. (52) 339 95 38

pn. – pt.

07:30 – 15:30

oddzial.bydgoszcz@wup.torun.pl

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

- poszukujący pracy

- pracodawcy

34

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane są

informacje o usługach urzędów pracy.

Urząd Pracy.

Ciepła 20 .

15-472 Białystok.

 

19 524            

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pn.- pt.

godz. 08.00-18.00

 

www.zielonalinia.gov.pl

 

biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

- poszukujący pracy

- pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

35

OPOPP Stowarzyszenie „Azyl” na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy w Toruniu

Wsparcie informacyjne, psychologiczne,

prawne i finansowe

ul. Brzozowa 9,

87-100 Toruń

tel. 56 657 58 61

pn.- pt.

10:00 – 18:00

 

www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

biuro@azyltorun.org.pl

 

 

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE

36

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

Udzielanie porad i informacji prawnych z zakresu ochrony interesów konsumentów,

ul. Pocztowa 7

(I piętro, pokój 107)

89-500 Tuchola

tel. (52) 559 07 33

fax. (52) 559 07 01

pn.

09:30 - 16:30

wt.

07:30 - 11:00

czw.

07:30 - 14:30

rzecznik@tuchola.pl

 

37

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt.

godz. 08.00-18.00

 

 

https://www.uokik.gov.pl/

 

porady@dlakonsumentow.pl

 

 

 

 

 

 

 

PRAWA PACJENTA

38

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział w Bydgoszczy

Ochrona praw pacjenta

ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz 

tel.

(52) 32 52 706

fax.

(52) 32 52 709

pn. – pt.

08:00 – 16:00

oddzial.bydgoszcz@nfz-bydgoszcz.pl

 

39

Rzecznik Praw Pacjenta

Ochrona praw pacjenta

 

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43

pn. - pt.

godz. 08.00-20.00

 

https://www.bpp.gov.pl

 

kancelaria@rpp.gov.pl

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

40

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02-390 Warszawa

 

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

 

pn.- pt.

godz. 08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

 

infolinia@nfz.gov.pl

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

41

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

pn.-pt.

godz. 08.00-17.00

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

42

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania .

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 .

fax.: (22) 583 66 96.

pn.-pt.

godz.08.15-16.15.

 

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.

08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

 

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

43

Punkt Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (oddział, biuro terenowe, inspektorat)

w Tucholi

Obsługa dotycząca ubezpieczeń społecznych

ul. Dworcowa 8,

89-500 Tuchola

infolinia (22) 560 16 00

pn.

08:00 – 18:00

wt. – pt.

08:00 – 15:00

http://www.zus.pl/

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

 

44

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00.

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pn. – pt.

godz. 07.00 – 18.00

 

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

 

cot@zus.pl

 

 

 

 

 

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

 

 

 

 

 

PRAWO PRACY

45

Okręgowa Inspekcja Pracy

w Bydgoszczy

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Plac Piastowski 4a

85-012 Bydgoszcz

tel. (52) 320 24 00
fax. (52) 321 42 40

pn. – pt.

07:30 – 15:30

kancelaria@bydgoszcz.pip.gov.pl

Osoby poszukujące pomocy z zakresu prawa pracy.

 

46

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

 

801 002 006

(dla  tel. stacj.)

459 599 000

(dla tel. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie  .

pn. – pt.

08:00 – 16:00

www.bip.pip.gov.pl,

 

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

Osoby poszukujące pomocy z zakresu prawa pracy.

 

PRAWO PODATKOWE

47

Urząd Skarbowy w

w Tucholi

Obsługa podatników

pl. Zamkowy 4

89-500 Tuchola

tel. (52) 336-33-00

fax. (52) 336-33-27

pn.

07:30 – 18:00

wt. – pt.

07:30 – 15:30

US.Tuchola@mf.gov.pl

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

 

48

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

 

801 055 055 (

(  z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30

Z  z tel. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330

(  z tel. zagranicznych.

   Koszt zgodnie z taryfą
o operatora
pn.- pt.

godz. 07.00-18.00

 

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

 

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

 

49

Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa.

 

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

pn.-pt.

godz. 08.00-18.00

 

 

pn.-pt.

godz.11.00-15.00

 

 

pn.-pt.

godz. 08.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

 

https://rf.gov.pl/kontakt

 

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE

 

50

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

51

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676 .

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

·         pon.

·         godz. 10.00-18.00

wt.- pt.

godz. 08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

 

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Może zgłosić się każdy, kto uważa,

że jego prawa są naruszone

 

 

 

 

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić telefonicznie w godzinach pracy starostwa pod nr tel. (52) 559 07 51. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Lp

Lokalizacja Punktu

Obsługa Punktu

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Książnica Tucholska, ul. Pocztowa 7B, 89-500 Tuchola

Radcy Prawni i Adwokaci

11:30 – 15:30

11:30 – 15:30

11:30 – 15:30

11:30 – 15:30

11:30 – 15:30

2.

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 4, 89-511 Cekcyn

Fundacja HONESTE VIVERE, ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa Adwokat

 

 

 

08:00 – 12:00

 

3.

Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Główna 35, 89-520 Gostycyn

Fundacja HONESTE VIVERE, ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa Radca Prawny

09:00 – 13:00

 

 

 

 

4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 19, 89-506 Kęsowo

Fundacja HONESTE VIVERE, ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa Adwokat

 

 

 

 

08:00 – 12:00

5.

Urząd Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo

Fundacja HONESTE VIVERE, ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa Radca Prawny

 

08:00 – 12:00

 

 

 

6.

Gminny Ośrodek Kultury, ul Dworcowa 39, 89-530 Śliwice

Fundacja HONESTE VIVERE, ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa mgr Prawa

 

 

13:00 – 17:00

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2016-02-02 09:57:02
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2016-02-02 09:58:58
Ostatnia zmiana:2019-03-26 16:02:44
Ilość wyświetleń:2730
Urząd Gminy w Lubiewie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij