Skład zarządu Gminnej Spółki Wodnej Lubiewo

Przewodniczący – Roman Iwicki

Z-ca Przewodniczącego Arnold Jakubowski

Sekretarz – Marcin Januszewski

Członek – Henryk Pipowski

Członek – Paweł Swoiński