Skład zarządu Gminnej Spółki Wodnej Lubiewo

Przewodniczący – Roman Iwicki

Z-ca Przewodniczącego Władysław Hoppe

Sekretarz – Marcin Januszewski

Członek – Karol Iwicki

Członek – Tomasz Mrozik