W Urzędzie Gminy w Lubiewie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych - Małgorzata Kollas.

W związku z czasową nieobecnością Pani Małgorzaty Kollas na Zastępcę Inspektora Ochrony Danych został wyznaczony Pan Marek Puś

Dane kontaktowe do Zastępcy Inspektora Ochrony Danych:
Marek Puś
Adres e-mail: marek.pus@cbi24.pl


Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres:

    Urząd Gminy Lubiewo
    Inspektor Ochrony Danych,
    ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo
    tel. 52 33 493 10