W Urzędzie Gminy w Lubiewie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych - Małgorzata Kollas.

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres:

    Urząd Gminy Lubiewo
    Inspektor Ochrony Danych,
    ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo
    tel. 52 33 493 10