Wójt Gminy Lubiewo ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubiewo.

Osoby zainteresowane, które planują do końca października 2023 roku wymienić pokrycie dachowe (eternit) na swoich budynkach lub posiadają zdemontowany z rozbiórki azbest, prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Lubiewo, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 roku. Firmę zajmującą się demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest wybiera Gmina. Poziom dofinansowania do ww. zadania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych. Podmiotem udzielającym Gminie dofinansowania na realizację powyższego zadania jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku na dedykowanym formularzu we wskazanym wyżej terminie.

Ze względu na ograniczone środki finansowe o kolejności realizacji zadania decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz gotowość do realizacji zadania.

Ponadto informujemy, że mieszkańcy, którzy posiadają na swoich nieruchomościach nie zinwentaryzowany azbest, powinni dokonać zgłoszenia tego faktu do tutejszego Urzędu, w celu dokonania wpisu do Bazy Wyrobów Zawierających Azbest. Mieszkańcy których nieruchomości nie są ujęte w ww. bazie, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie (wymóg formalny podmiotu przyznającego dofinansowanie).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubiewo, ul. Hallera 9 , 89-526  Lubiewo  (pokój  nr 5 ) lub pod numerem telefonu 52 3349310 wew. 41.