Wójt Gminy Lubiewo informuje, że w dniu 05.01.2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Lubiewo a SGS Polska Sp. z o.o. na monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (w fazie poeksploatacyjnej) w miejscowości Bysławek.

Zakres badań monitoringowych obejmuje: badania wód podziemnych, badania wód powierzchniowych, badania wód odciekowych, analizę emisji i składu gazu składowiska, kontrolę stateczności zboczy, ocenę przebiegu osiadania składowiska w oparciu o ustalone repery, sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego, ocenę skuteczności systemu odgazowania składowiska, pomiar odpadów atmosferycznych- zakup danych z IMGW, wykonanie raportu rocznego.

Umowa została podpisana na lata 2021-2023. Firma została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego i wykona usługę za łączną kwotę 21 228,57 zł brutto.