Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację należy złożyć drogą elektroniczną na stronie internetowej (logowanie za pomocą profilu zaufanego/bankowości elektronicznej/e-dowodu): zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lubiewo (druki w załącznikach).

 

Termin na złożenie deklaracji:

12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących,

14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub źródła spalania paliw oraz dla nowo powstałych obiektów.

 

Instytucją odpowiedzialną za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

 

Powyższy obowiązek dotyczy każdego właściciela/zarządcy budynku  lub lokalu. Za brak złożonej deklaracji grozić będzie grzywna wymierzona na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow