Lista osób uprawnionych – oczekujących na skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (komunalnego) lw mieszkaniowym zasobie Gminy Lubiewo